8.3.09

here's to a better week

מאוששת מהצלחתי עם הדוגמה הקודמת, החלטתי לנסות דוגמה נוספת מאותה משפחה. גם כאן במקור הצבעים היו אמורים להיות אדום ושחור, אבל אין לי טינטה שחורה כאמור, וכדי שיהיה יותר מעניין הלכתי הפעם על חום וכתום.


השכבה התחתונה היא בריסטול חום של חן, ומעליה יש ריבוע שנגזר ישר מנייר פרגמנט בגוון שנהב. השכבה העליונה היא פרגמנט רגיל, עליו שרטטתי בטינטה חומה, צבעתי בטושים ובצבעי עפרון (שתי שכבות על כל פרח, העלים והקנוקנות נצעו בטושים בלבד) והבלטתי בצורה אחידה. לבסוף גם חוררתי וגזרתי את האזורים שיוצאים החוצה בסוף העבודה. הוספתי חוט צמר משנה גוון כתום בעיקר בשביל היופי, כי העבודה מוחזקת על ידי דבק נייר דו"צ בצד האחורי.

מבט מקרוב על האלמנט המצויר (העבודה הזו היא סימטרית, כלומר, האלמנט הזה חוזר ארבע פעמים) -


זמן עבודה: 5.5 שעות.

תגובה 1: