13.5.09

i'm a fan

בקרוב יחזרו המוזות. בינתיים אני עובדת על שני פרויקטי פרגמנט מוזמנים - האחד, שלט לדלת, והשני - תמונה.
התמונה היא המניפה הראשונה שלי. יש קטגוריה שלמה כזו, של מניפות פרגמנט, אבל הן תמיד נראו לי קצת מאיימות. המניפה שבחרתי לנסות להתחיל איתה היא זו של Tatsue Shibata, כי צריך מתישהו להתייצב אל מול הפחדים שלך.
[בתכנון שלי כבר שנה ומשהו להשיג ספר מניפות מסוים, אז סביר שעוד יצוצו כאן כמה כאלה עם הזמן]

כרגיל, יש כאן שרטוט בדיו לבן, הבלטה לא אחידה בעזרת כלי ההבלטה וכלי מקל ההוקי, חירור בעזרת רשת רגילה (שימוש שני), ו- stippling בשושנה התחתונה. ככה זה נראה גמור:מבט מקרוב על חלק מהאלמנטים:


והנה זה לאחר מסגור:
אני מקווה שהמניפה תשמח את המקבלת.

2 תגובות: